I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Mục đích
AMASTORE  thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng cho một số mục đích như sau:

Phạm vi thu thập thông tin
AMASTORE thu thập thông tin từ quý khách hàng bao gồm:

II. Thời gian lưu trữ thông tin thu thập

AMASTORE  sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do quý khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ. Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho quý khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi quý khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

 

III. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

 

IV. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 
Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Trân trọng  !